[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 60 triệu 
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 3500 USD/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 4000 USD/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 6000 USD/tháng
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 35 triệu 
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 12  USD/m2/tháng
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội


[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com